Goods that feature skintone Almond Milk*

*Click the flag to find on Amazon        
 
 

Good Smile - Nendoroid - Wide Leg Parts - Almond Milk - skintone: Almond Milk - season: 2025

 

Good Smile - Nendoroid - Face Plate 01 - Almond Milk - skintone: Almond Milk - season: 2023

 

Good Smile - Nendoroid - Archetype 1.1 - Woman - Almond Milk - skintone: Almond Milk - season: 2022