Goods that feature body type Anastasia*

*Click the flag to find on Amazon        

Galoob - Anastasia - Paris Elegance Giftset - body type: Anastasia - season: 1997